MB TT50

 

Bertrand Jönköping Fasader

Fasad system stolp-rygel möjliggör att utföra utfackningsväggar eller fyllande samt tak och rumsliga strukturer. I det system används en ny strategi för aluminium profiler och tillhehör ansvarig för täthet och värmeisolerings av delar. Tack vare detta fasaden Det ger en hög nivå av skydd av byggnaden mot förlust av värmeenergi.

Bertrand Jönköping Fasader

MB TT50 –fasada system stolp-rygel

Om Du har frågor vänligen kontakta oss via telefon eller e-post .

Postad i