Passiv konstruktion

 

Beroende på Dina behov , erbjuder vi fönster tillägnad för passiv konstruktion serien:

Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Vi människor och våra hushållsapparater alstrar mycket energi.

Passivhuset är ett hus, där värmeförlusterna är så små, att friskluften kan användas som värmesystem. I tilluftskanalen finns ett litet värmeelement, så stort som en hårtork. Passivhuset är sunt, eftersom det är byggt med en hög kvalitet. Passivhuset har frisk luft genom att ventilationen säkrar samma luftflöden som alla andra byggnader som uppfyller byggreglernas krav. Passivhuset har bra komfort eftersom väggarna inomhus har samma temperatur som luften. Man slipper drag från tilluftsdon bakom radiatorer. Alltför stora fönster kan ge kallras och bör undvikas.

Passivhuset är prisvärt. De små extrakostnaderna för bättre isolering och värmeväxlad ventilation kan ge lägre totalkostnader redan efter några år, men varierar mellan de olika projekten. 


Passivhuset kommer i fortsättningen att vara det boendealternativ vi har för att minimera de negativa globala klimatförändringarna. EU diskuterar att 2016 genomföra en byggnorm för nybyggnation som föreskriver

ambasador_grafika

combisystem comfortxl miratherm miratherm1 miratherm2 trend_thermomax ula_basic ula_classic ula_ultima

Luften i passivhus är bättre än i normalbyggandet. I boendet vill man ha ett gott inomhusklimat och inte vara utsatt för emissioner från exempelvis  byggnadsmaterial. Svensk byggnorm föreskriver en halv luftomsättning per timme i bostäder.

I Passivhuset finns det en mekanisk ventilation med värmeväxlare som, med bra filter, effektivt filtrerar bort pollen och damm från den inkommande luften och som säkerställer att dålig luft inomhus ventileras bort.

I passivhusbyggandet kontrolleras fuktigheten på materialet noggrant, vilket minskar risken för mögel, och tätheten gör att fuktig inomhusluft aldrig tränger ut i konstruktionen, eller emissioner från byggmaterial tränger in i bostaden.

Ljudnivån i ett passivhus är mycket låg tack vare de tjocka väggarna och de extra-isolerade fönstren.

Bullernivån från ventilationssystemet är också låg, mindre än 25 dB (A) i sovrum.

Värmen som finns i inomhusluften tas tillvara. Dessutom utnyttjas solinstrålning för att värma både hus och varmvatten när det är möjligt.

Bertrand Passiv Konstruktion Jönköping

Den platsen genom vilken passerar mest värme från utsidan är fönstren, eftersom är de en viktig del av ett passivhus. För att uppfylla sin funktion måste de kännetecknas  av många funktioner :

  • Profil med termiskbeklädnad och varm stålarmering ;
  • aluminiumbeklädnad som är monterade på utsidan av ram, båge och eventuellt pelare
  • 2-kammarglassystem med varm ram och hög värmeisolering (värmeöveförlusten Ug≤0,7 W/m2K);
  • perfekt tätning ger 3 packningar

Vart i väggen och i vilket vädersträck man placerar fönstret gör skillnad för mängden solinstrålning i byggnaden. För ett hus med välisolerat klimatskal stannar värmen kvar i byggnaden och riskerar då att övertempereras under sommaren om det är för stora fönsterpartier som släpper igenom solens strålar. Men under de kallare perioderna är solinstrålningen ett välkommet bidrag med dess gratis energi så det är därför viktigt att man hittar en lösning där man kan nyttja solens effekt på vintern, men samtidigt avskärma solinstrålningen under sommaren.

Fönstrets placering i väggen är även till viss del avgörande för köldbryggans storlek. Tidigare placerades fönstret nästan alltid långt ut i väggen, i liv med ytterväggens yttre del, innanför fasadbeklädnad och luftspallt. Placeringen bör dock alltid vara i den varma delen av väggen, vilket innebär att det ska placeras innanför fasadbeklädnad och luftspalt. Med tjocka väggar ökar möjligheten för olika placeringar av fönstret och man har sett att köldbryggan minskar om fönstret placeras närmare väggens mitt. En standard som innehåller förenklade metoder och schablonvärden på köldbryggor, beräknas även köldbryggan minska om fönstret placeras i mitten av väggen. Fönstret blir då även mer väderskyddat och risken för fuktproblem minskar vilket i sin tur leder till längre livsländ om monteringen sker på rätt sätt. Viktigt att tänka på är att fönsterbleck har tillräcklig lutning för regnavrinning och att enkelt montage möjliggörs.

Bertrand erbjuder en speciell fönster och dörrsnickeri för passiva hus. Fönster profil med beklädnad presenterade ovan på har värmeöverförlusten UW ≤0,8 W/m2K. Systemt har ett certifikat  om uppgift att kraven för passiva byggnadskonstruktioner. Finns också möjlighet att tillverka fönster utan aluminiumbeklädnad. BERTRAND har  anställd utbildad personal och tekniska möjligheter att utföra professionell installation av fönster i passivakonstruktioner.

 

Postad i